Tørr brønn i Barentshavet

mars 6, 2001, 23:30 CET

Statoil har avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn på Delta-strukturen sørøst for Snøhvit-feltet i Barentshavet. Brønnen var tørr.

Hensikten med boringen var å påvise olje i sandsteiner av jura alder i Delta-strukturen i blokk 7121/5. Dette ville styrke mulighetene for lønnsom utbygging av oljeressursene i Snøhvit-området. Boringen ble utført av Transocean Arctic til en total dybde av 2265 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av trias alder. Brønnen påviste bare spor av olje og gass i sandsteinslag av jura og trias alder.

"Resultatet var skuffende, og muligheten for en utvikling av oljeressursene i Snøhvit-området er svekket," sier Erik Henriksen, leder for leting i Barentshavet.

Statoil har innhentet rundt 60 meter kjerneprøver, og det er gjennomført en omfattende logging av brønnen. Statoil er operatør for utvinningstillatelse 110 i blokk 7121/5, om lag 120 kilometer nordvest for Hammerfest. Utvinningstillatelse 110 er én av sju lisenser i det samordnede Snøhvit-området.