Borer på irsk sokkel

mars 8, 2001, 09:30 CET

Operatøren Statoil planlegger å bore den første letebrønnen på Sarsfield-prospektet på irsk sokkel i løpet av våren.

Boringen skal utføres av riggen Sovereign Explorer, som ankommer feltet i mai.

Sarsfield-prospektet ligger i Porcupine-bassenget vest for Irland. Det skal bores i lisens nr. 8/95 på rundt 650 meter havdyp. Øvrige partnere i letelisensen er Conoco UK , Enterprise Energy Ireland and Dana Petroleum .

Statoil har valgt Fenit havn på vestkysten av Irland som base for riggassistanse i forbindelse med leteboringen.

Ifølge Egil Endresen, direktør for Statoils leteaktivitet i Irland, er Fenit valgt blant annet fordi havnen ligger nær feltet og er godt utviklet. Statoil kan utnytte den eksisterende infrastrukturen i havnen.

Statoil har tidligere boret én undersøkelsesbrønn på Connemara-feltet i Porcupine-bassenget. Det viste seg at det ikke var lønnsomt å bygge ut dette feltet.