Mer smøreolje i Baltikum

mars 13, 2001, 07:00 CET

Statoil Lubricants og Pemco har inngått en avtale om produksjon og salg av smøremidler i Estland, Latvia og Litauen.

Avtalen innebærer blant annet at Statoil Lubricants blir ledende innen salg av smøremidler i Litauen med en markedsandel på nærmere 30 prosent.

Statoils ambisjon er å bli den dominerende aktøren på smøremiddelmarkedet i Baltikum. Pemco-avtalen er et skritt i riktig retning, sier Anders Åkerlund. Han er direktør for internasjonalt salg i Statoil Lubricants.

Statoil overtar nå Pemcos salgsorganisasjon og kunder i Baltikum, mens Pemco beholder smøreoljefabrikken i Litauen. Selskapet skal produsere smøremidler for Statoil Lubricants og for egen eksport til land utenfor Baltikum. Avtalen sikrer Statoil Lubricants en årlig kapasitetstilgang på 22 millioner liter lokalt produserte smøremidler.

Ifølge Anders Åkerlund innebærer avtalen også en økning i det faktiske salget av smøremidler fra cirka 2 millioner liter til over 14 millioner liter i året. Forutsatt at avtalen godkjennes fra konkurransemyndighetene i Litauen, overtar Statoil Pemcos salgsvirksomhet i april.

Statoil Lubricants, som er en resultatenhet i konsernet, er ledende markedsfører av smøremidler, kjemiprodukter og tilhørende tjenester i Skandinavia. Utenfor Skandinavia og Baltikum har enheten virksomhet i Irland, Polen og Russland.