Hydro-sponset miljømøte på høyt nivå i London

mars 14, 2001, 23:00 CET

Lederen av Verdens Helseorganisasjon, Gro Harlem Brundtland, skisserte to svært forskjellige framtidsvisjoner i sitt foredrag under et Hydro-sponset miljøarrangement i London torsdag kveld. Prins Charles var til stede under møtet, som var ledd i hans miljøprogram for næringslivet, "Business & the Environment Programme".

Gro Harlem Brundtland presenterte først et framtidsbilde av en verden som er herjet av HIV og AIDS og andre infeksjonssykdommer, av helsemessige konsekvenser ved global oppvarming, økt forurensing og store klimaendringer, samt av en voksende andel mennesker med mentale problemer og sykdommer relatert til røyking og livsstil. Resultatet av en slik mulig utvikling vil være et økende gap mellom rike og fattige, sosial ustabilitet og økonomisk stagnasjon, påpekte hun.

I sitt andre framtidsbilde la hun vekt på håpet om at internasjonalt, innovativt samarbeid på tvers av landegrensene, både i privat og offentlig sektor, kan gi løsninger på de helsemessige og miljømessige utfordringer som verden står overfor.

WHO-lederen Gro Harlem Brundtland, som har fått mye av æren for å ha introdusert begrepet "bærekraftig utvikling" i den internasjonale miljødebatten, talte til en forsamling av høytstående representanter for britisk og europeisk næringsliv, utdanningsinstitusjoner og offentlig virksomhet. I salen satt både den britiske visestatsministeren John Prescott og EUs miljøkommissær Margot Wahlström, foruten prins Charles.

Foredraget er det andre som er holdt i regi av prins Charles' miljøprogram for næringslivet. Det første foredraget ble holdt av Verdensbankens leder James Wolfensohn i 1998.

Gro Harlem Brundtlands foredrag (engelsk) (PDF 36KB)   
HRH The Prince of Wales's Business & the Environment Programme