Energirådgivning for FESIL

mars 14, 2001, 23:00 CET

Hydro Energi og FESIL ASA har inngått samarbeidsavtale om porteføljeforvaltning, der Hydro Energi skal være rådgiver for FESIL i kraftspørsmål.

- Avtalen er en del av vår strategiske satsing på å utnytte vår kompetanse innen porteføljeforvaltning til beste for våre samarbeidspartnere, sier Anne Dønnem, leder for Salg og Markedsføring i Hydro Energi.

Hun påpeker at Hydro har lang erfaring og ekspertise innen risikostyring og handel knyttet til kraftforsyning av egne fabrikkanlegg. Det er denne erfaringen som nå legges til grunn for å optimalisere FESILs kraftportefølje, og som var utslagsgivende for FESILs valg av Hydro Energi som samarbeidspartner.

Med et årlig kraftbehov på om lag 1,7 TWh er ferrosilisiumprodusenten FESIL en av Norges største kraftforbrukere og en betydelig aktør i kraftmarkedet.