Gullfaks gasseksport åpnet

mars 19, 2001, 08:00 CET

Rørsystemet Gullfaks gasseksport i Nordsjøen ble åpnet for transport fredag 16. mars.

Direktør Harald Vandbakk i utbyggingsprosjektet Gullfaks satellitter fase 2 sier at det nye rørsystemet skal sikre kapasitet til å håndtere en økende gassproduksjon fra hele Gullfaks-området. Eksportkapasiteten fra C-plattformen firedobles.

Satellittprosjektet bygger ut gassforekomstene i feltene Gullfaks Sør og Rimfaks. Gassen skal produseres over A- og C-plattformene.

Hittil har Gullfaks-feltet eksportert rundt 13 millioner kubikkmeter gass daglig, hovedsakelig fra Gullfaks A-plattformen. Gassen har gått via Statfjord-feltet til Statpipe-systemet gjennom en rørledning som nå settes ut av fast drift.

Leveransene trappes opp framover, og fra 1. oktober skal Gullfaks-området levere rundt 20 millioner kubikkmeter gass daglig, omtrent likt fordelt mellom Gullfaks A og -C. Toppnivået, som blir om lag 25 millioner kubikkmeter, nås ventelig i 2004.

Utbyggingsaktivitetene fortsetter fram til 2003. Første mål er å fullføre ombyggingene på Gullfaks C som skal gjøre plattformen til gassprodusent innen 1. oktober. Neste oppgave er oppgradering av gasskompressorene på Gullfaks A.

Gassproduksjon kommer i stadig større grad til å overta for oljen de siste årene av Gullfaks-feltets levetid. Om få år vil mer enn halvparten av gassen som ankommer Kårstø mottaksanlegg gjennom Statpipe være Gullfaks-gass.