Skip to Content
no

Røykutvikling på Troll B i natt

mars 20, 2001, 23:00 CET

Natt til onsdag mønstret mannskapet i livbåtene på den Hydro-opererte Troll B-plattformen etter at det igjen ble oppdaget røykutvikling i turbinhuset.

Røykutviklingen i turbinhus A ble meldt klokken 00:17. CO2-anlegget ble utløst, og plattformorganisasjonen mobiliserte. Personell ble mønstret i livbåtene, men situasjonen kom raskt under kontroll, og personellet ble mønstret i kantinen inntil beredskapssituasjonen ble avblåst like før 02:30.

Plattformens sikkerhetssystemer og beredskap fungerte forskriftsmessig. Ingen kom til skade i forbindelse med hendelsen, som var nærmest identisk med en situasjon på Troll B 7. februar. Bakgrunnen for røykutviklingen var trolig lekkasje av gass/dieselolje i brennstofftilførselen til turbinen.

Hendelsen ble varslet til Hovedredningssentralen og Oljedirektoratet, og det settes i gang intern gransking.