Pris til dansk forsker

mars 22, 2001, 23:00 CET

Mogens Rysholt Poulsen er i dag, 23. mars, tildelt Statoil Danmarks forskerpris. Han får prisen for sin forskning på datateknologi innen lysledernett.

Poulsen, som er tilknyttet Danmarks Tekniske Universitet (DTU), får 100.000 danske kroner av Statoil Danmark.

Ifølge DTUs rektor Hans Peter Jensen er Poulsen en av verdens ledende på lyslederteknologi. Han har blant annet forsket på å erstatte datachips med lyslederteknologi.

Innen de neste 20 årene regner eksperter med at datanettene kommer til å håndtere 10.000 ganger så store datamengder som i dag. Det krever optiske fibre og avansert lyslederteknologi.

Prisvinner Mogens Rysholt Poulsen forklarer at ytelsene vil forandre seg når nettene baseres på ren optikk. Blant annet kommer nedlasting til å ta kortere tid.

"Bedrifter kan for eksempel trekke store grafiske layouts ned, mens private vil kunne få videofilmer fra nettet på et øyeblikk," sier Poulsen, som forventer de nye komponentenes inntog på større datastrekninger i løpet av tre til fem år.