Tilfreds med nordsjørunden

mars 22, 2001, 14:00 CET

Olje- og energidepartementet har tildelt Statoil operatørskapet på blokkene 16/2 og 16/3 i Nordsjøtildelingene 2000. Dette var selskapets førstevalg.

"En fjær i hatten for Statoils fagfolk," fastslår leteansvarlig i Nye områder Yngve Vassmyr. Han har tro på at det kan gjøres lønnsomme funn i denne lisensen. Statoil søkte om operatørskapet i samarbeid med ExxonMobil og Enterprise.

"Tildelingen viser at vi har hatt suksess med det tekniske arbeidet som ligger bak vår søknad. Det er lagt ned mye arbeid over lang tid, og når vi oppnår resultater som dette er det meget tilfredstillende for alle involverte," fortsetter Vassmyr.

Han påpeker at tildelingen er med å styrke Statoils leteportefølje, og med et nytt operatørskap vil det bety nye interessante oppgaver for organisasjonen.

Statoil søkte også som deltaker i blokk 35/1 i den norske delen av Nordsjøen, men nådde ikke opp i konkurransen.

Se Olje- og energidepartementets pressemelding.