Sveisesjekk med ultralyd

mars 23, 2001, 08:00 CET

Røreksperter i Statoil har fått aksept for å kontrollere sveiseskjøter med ultralyd. Teknikken er nå godkjent av norske og internasjonale myndigheter.

Det betyr at Automatisert ultralyd testing (AUT) tilfredsstiller internasjonale standarder og kan brukes om bord i rørleggingsfartøy. Metoden har miljømessige og tekniske fordeler sammenlignet med røntgenkontroll, som ble benyttet tidligere.

"Vi unngår strålingen fra røntgen, og vi får ingen utslipp av kjemikalier slik vi får ved framkalling av røntgenfilm," sier overingeniør Bjørn Lian i Material- og inspeksjonsteknologi i forretningsområdet Undersøkelse og produksjon Norge. Han legger til at inspektørene slipper å oppholde seg i mørkerom i lange perioder for å tyde røntgenfilm.

Av tekniske fordeler nevner han at bare "farlige feil" nå blir reparert. Ved hjelp av AUT kan posisjonen til en feil som må utbedres bestemmes helt nøyaktig. Resultatet er kortere reparasjonstid, høyere leggerate og lavere kostnader.

AUT ble brukt på fire rørledninger på norsk sokkel i fjor sommer.

"Vi oppnådde en reparasjonsrate på 0,8 prosent. Til sammenligning har raten ligget på 2,5 til 5 prosent ved røntgenkontroll i tidligere prosjekt," forteller Lian.