Regjeringen sa ja til Fram og Vale

mars 23, 2001, 23:00 CET

Utbyggingsplanene for Fram Vest og Vale ble godkjent i statsråd i dag.

- Godkjenningen er en viktig milepæl for prosjektet. Med Fram Vest-utbyggingen får vi utnyttet eksisterende infrastruktur i Troll-området og skaper lønnsomhet i utnyttelsen av forholdsvis små ressurser, sier Lars Christian Alsvik i Hydro Utforsking og Produksjon.

Fram Vest-feltet, som etter planen vil begynne å produsere olje i oktober 2003, vil ha en platåproduksjon på i overkant av 60.000 fat per dag. Investeringene er på rundt 4 milliarder kroner. Reserver fra Fram Vest er 100 millioner fat olje og 8 milliarder kubikkmeter gass.

Fram Vest vil bli bygget ut med to fire-brønns undervannsrammer. Brønnstrømmen vil bli fraktet til Troll C for prosessering. Hydro arbeider videre med planer for utbygging av de øvrige forekomstene i det såkalte Sogn-området.

Vale er et gassfelt med 2,5 milliarder kubikkmeter gass og rundt 21 millioner fat kondensat. Feltet vil bli bygd ut som et satellittfelt til med en bunnramme knyttet til den nye stigerørsplattformen på Heimdal. Vale-feltet var beregnet å komme i produksjon i juni 2002, men Hydro vurderer tidligere oppstart.

Investeringene er beregnet til om lag 880 millioner kroner inklusive modifikasjoner på Heimdal (260 millioner kroner), boring, havbunnsramme og rørledninger.