Skip to content

Dødsulykke i Hydro Energi

mars 28, 2001, 08:00 CEST

Det var den 43 år gamle Kjell Steinar Midtun som mistet livet i en arbeidsulykke i Årdal kommune tirsdag ettermiddag.

Kjell Steinar Midtun fra Øvre Årdal ble ansatt i daværende ÅSV (Årdal og Sunndal verk) i 1978 som maskinist ved Tyin kraftverk. 1. januar 2000 ble han utnevnt til fagansvarlig bygg i Hydro Energi.

Ulykken skjedde omkring klokken halv fire tirsdag ettermiddag. Under arbeid ved damanlegget ved Viervatnet nær Sletterust i Årdal falt Midtun ned i en dyp sjakt.

Kjell Steinar Midtun etterlater seg kone og to barn.

Hydro har etablert en intern undersøkelseskommisjon for å granske ulykken. Kommisjonen ledes av helse-, miljø- og sikkerhetsdirektør Per Anders Oksum og vil legge fram en foreløpig rapport 6. april. Den endelige rapporten skal etter planen være klar 20. april.