Enighet om delprivatisering

mars 29, 2001, 08:30 CEST

Konsernsjef Olav Fjell er positiv til at et flertall av partiene på Stortinget i går, onsdag 28. mars, inngikk et kompromiss som åpner for delprivatisering av Statoil.

Partiene Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Arbeiderpartiet ble da enige om hovedpunktene i Stortingsproposisjonen Eierskap i Statoil og fremtidig forvaltning av SDØE.

"Vi er tilfreds med et bredt flertall for en børsnotering av Statoil. En børsnotering gir oss økt styrke og handlekraft," sier Fjell, som er glad for at Stortinget holder tidsplanen ved å levere sin innstilling onsdag 4.april.

Proposisjonen ble fremmet av regjeringen i desember i fjor og er nå til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité.

Det åpnes for at inntil en tredjedel av Statoil delprivatiseres. Ved børsnotering skal mellom 15 og 25 prosent av selskapets verdi legges ut for salg. I tillegg er partiene blitt enige om Statoil gis tilgang til 15 prosent av verdiene i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

Norsk Hydro og andre selskaper gis tilgang til 6,5 prosent av SDØE-porteføljen.

Fjell legger til at Statoil er i rute med de forberedelsene som må gjøres dersom regjeringen beslutter at selskapet skal på børs i juni.

"Vi ser også fram til å få avklart hvilke SDØE-andeler som Statoil får kjøpe. Tilføringen av SDØE-andelene innebærer en betydelig styrking av Statoil. Nå kan vi videreutvikle våre kjerneområder på norsk sokkel samt styrke vår gassposisjon," sier Fjell.

Konsernsjefen tar til etterretning at et flertall på Stortinget går inn for å opprette et eget transportselskap for gass.

"Jeg registerer at Stortinget har valgt å ikke følge Statoils råd i denne saken," kommenterer Fjell.

Nå blir selskapets rolle å medvirke til en fortsatt effektiv gasstransport fra norsk sokkel. Statoil vil som medeier satse på at industrianleggene på Kårstø videreutvikles som hjørnesteinen i den norske gasseksporten, understreker han.