Borer brønn nummer 1000

mars 30, 2001, 08:00 CEST

Boreriggen Borgland Dolphiner klar til å starte boringen av letebrønn nummer 1000 på norsk sokkel i løpet av helgen.

Brønnen skal bores på Svale-feltet, som er påvist nær Norne i Norskehavet. Avgrensningsbrønn 6608/10-7 i utvinningstillatelse 128 bores på vegne av operatør Statoil. Boringen skal etter planene ta 55 dager.

Sektorsjef Roger Inge Johansen ved Harstad-kontoret til Undersøkelse og produksjon Norge opplyser at målet er å undersøke kjemisammensetningen i vannsonen og å bekrefte reservene i Svale-feltet. For å få svar på dette er det nødvendig å bore et godt stykke ned i reservoaret mot områdene der oljen kommer i kontakt med vann.

Ifølge prosjektleder for Svale, Kjell Sirnes, skal lisensgruppen etter resultatene fra boringen vurdere om det skal sendes Plan for utbygging og drift i slutten av året. Planen er å bygge ut forekomsten som satellitt knyttet til produksjonsskipet på Norne-feltet. Produksjonen kan starte mot slutten av 2003, under forutsetning av godkjenning fra myndighetene.

Statoil har en andel på 40 prosent i utvinningstillatelse 128. Øvrige rettighetshavere er Statens direkte økonomiske engasjement (25 prosent), Norsk Hydro (13,5 prosent), Norsk Agip (11,5) og Enterprise Oil (10 prosent).