West Epsilon forlater Sleipner

april 5, 2001, 08:00 CEST

Arbeidene med å flytte boreriggen West Epsilon fra Sleipner Vest i Nordsjøen til det Elf-opererte Frøy-feltet i Frigg-området er begynt.

Statoil skal framleie boreriggen, som er ferdig med å bore produksjonsbrønner på Sleipner Vest. Avtalen med Elf går over 280 dager. Deretter gjenstår om lag ett år av leieavtalen som er inngått med riggeier Smedvig.

West Epsilon har vært spesialtilpasset for å operere i tilknytning til brønnhodeplattformen Sleipner B på Sleipner Vest-feltet. Før riggen forlater feltet, skal boretårnet skiddes tilbake fra Sleipner B til West Epsilon. Deretter skal riggen jekkes ned til havoverflaten. Beina skal frigjøres fra havbunnen før riggen taues til land av to slepebåter.

Begge operasjonene stiller strenge krav til værforholdene.

I land skal riggen klargjøres for oppdraget på Frøy-feltet, som har en tilsvarende brønnhodeplattform som Sleipner Vest.

Statoil gjennomfører en revisjonsstans på både Sleipner Vest og Sleipner Øst når West Epsilon flyttes. Revisjonsstansen begynte lørdag 31. mars. Ifølge plattformsjef Einar Holmemo på Sleipner A skal den vare i åtte dager på Sleipner Øst ( A-plattformen) og ni dager på Sleipner Vest ( T- og B-plattformene).

En større arbeidsoperasjon er å skifte ut fakkeltippene av flammetårnene på Sleipner A og Sleipner T med nye.