Borer vest for Kristin

april 6, 2001, 09:45 CEST

Transocean Arctic har startet boringen av en letebrønn i Erlend-strukturen fem kilometer vest for Kristin-feltet på Haltenbanken.

Formålet med boringen er å påvise gass og kondensat i den nordlige delen av Erlend-strukturen.

Brønnen bores i produksjonslisens 257 som ble tildelt i 16. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Total dybde blir drøye 5000 meter, og arbeidet er beregnet å ta 76 dager. Det er tidligere gjort et lite gassfunn i søndre del av strukturen.

Leteboring pågår også i M-prospektet tolv kilometer nord for Kristin-feltet. Riggen Scarabeo 5 skal etter planen fullføre denne boringen i slutten av april.

Rettighetshaverne vurderer å bygge ut Kristin-feltet med produksjonsplattform med fullt prosessanlegg for gass og kondensat. En slik løsning gir best fleksibilitet med tanke på tilknytning av andre forekomster i området.

Sektorsjef Ørjan Birkeland i Halten/Nordland Leting sier at resultatene fra disse boringene får betydning for den langsiktige utviklingen av denne delen av Haltenbanken. Det blir lagt til rette for at eventuelle funn kan kobles opp mot Kristin-plattformen.

Målet er å presentere Plan for utbygging og drift for Olje- og energidepartementet i juni i år.