Økt kapasitet fra Kvitebjørn

april 11, 2001, 08:00 CEST

Operatøren Statoil foreslår å øke kapasiteten på det planlagte gassrøret fra Kvitebjørn-feltet i Nordsjøen til behandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland.

I et tillegg til Plan for anlegg og drift som nylig ble sendt til Olje- og energidepartementet, foreslår Statoil at dimensjonen på røret økes og at ilandføringstraseen på Kollsnes forenkles i forhold til det opprinnelige framlegget.

En slik løsning øker forretningsmulighetene, fordi gass fra felt i nærheten av Troll og Kvitebjørn kan transporteres gjennom røret.

"Dermed tilføres Kollsnes-anleggene mer føde," sier Morten Nesvik, leder for forretningsutvikling i Kvitebjørn-prosjektet.

Statoil anslår at det finnes om lag 200 milliarder kubikkmeter usolgt gass i dette området i Nordsjøen. Tilgjengelig kapasitet i det eksisterende transportsystemet er imidlertid begrenset.

I det nye forslaget koster ilandføringstraseen av røret rundt 200 millioner kroner. I den opprinnelige planen var prisen nesten det dobbelte.

Kostnadsbesparelsen brukes til å øke kapasiteten i gassrøret fra 6,5 til 8,5 milliarder kubikkmeter årlig. Dermed blir de totale investeringene omtrent uendret, ifølge Nesvik.

Kvitebjørn har gassreserver på 52 milliarder kubikkmeter. Feltet skal være klart til å levere gass under inngåtte salgsavtaler innen 1. oktober 2004.