Statfjord gir mer

april 23, 2001, 08:00 CEST

60 prosent av oljen på Statfjord-feltet i Nordsjøen er nå produsert. Milepælen ble passert 13. april.

Feltet har produsert snaut 3,8 milliarder fat olje siden produksjonsstarten i 1979, ifølge Atle Aadland, avdelingsleder i Statfjord reservoarutvikling.

Statfjord produserte over 700.000 fat olje i døgnet midt 1980-tallet. Nå leverer det rundt 188.000 fat olje i døgnet – og stadig mer vann. Rundt 80 prosent av den totale væskeproduksjonen er vann.

Daglig prosesseres det gass og rundt 300.000 fat olje fra andre felt på Statfjord-installasjonene.

At så mye av oljen på feltet kan produseres, skyldes ifølge Aadland at Statfjord-organisasjonen har gjort en god jobb med et eventyrlig reservoar. Sandlagene fra Jura-tiden er av god kvalitet, med god trykkommunikasjon i store deler av reservoarene. Dessuten strømmer oljen og gassen lett gjennom sandlagene.

Men framtiden byr på utfordringer. Det skal etter planen bores 15 brønner og gjøres over 100 brønnintervensjoner i året.

"God reservoarforståelse og et høyt aktivitetsnivå er nødvendig for å hente opp olje fra stadig mindre lommer," fastslår Aadland.

I tillegg må de tre plattformene holdes i stand og oppgraderes.

Det er mer olje og gass igjen i reservoaret. Målet er å kunne vinne ut opp mot 68 prosent. Dessuten skal mulighetene for å forlenge feltets levetid til utover 2012 vurderes.