Lite funn i Gullfaks-området

april 25, 2001, 13:00 CEST

Statoil har påvist hydrokarboner i en letebrønn i Gullfaks-området i Nordsjøen. Funnet vurderes foreløpig som ikke kommersielt utvinnbart.

Brønnen ble boret i blokk 34/10, utvinningstillatelse 050B, i en separat struktur cirka ti kilometer sørvest for Gullfaks-feltet.

Eirik Graue, som har vært prosjektleder for brønnen, opplyser at det ble påvist en tynn hydrokarbonsone med gode egenskaper. Mest sannsynlig dreier det seg om olje, men brønnen ble ikke produksjonstestet. Måling av trykket i reservoaret gav imidlertid god informasjon, både om dette funnet og med tanke på framtidig leting i området.

"Selv om funnet trolig ikke er kommersielt i denne omgang, kan volumene være store nok til å forsvare en sideboring fra en nærliggende brønnramme på lengre sikt", sier han.

Riggen Transocean Wildcat gjennomførte boringen på 48 dager, godt foran tidsplanen. Total dybde ble 3220 meter, men brønnbanen har en total lengde på 5725 meter. Den går skrått og delvis horisontalt gjennom bergarter av jura, trias og kritt alder.

Statoil er operatør i utvinningstillatelse 050B og har 18 prosent av rettighetene. Statens direkte økonomiske engasjement sin andel er 73 prosent, og Norsk Hydro har 9 prosent.