Sparer strøm i kontorbygg

april 26, 2001, 16:00 CEST

Energibruken i 14 av Statoils kontorbygninger ble redusert med 19 prosent i 2000 sammenlignet med 1997. Besparelsen er resultat av at det i 1997 ble opprettet et driftssamarbeid for et utvalg av konsernets kontorbygninger i Norge.

De 14 kontorbyggene utgjør et Bygningsnettverk med en samlet gulvflate på 335.000 kvadratmeter. Samarbeidet organiseres av byggeoperatøren i Norges vassdrags- og energidirektorat, som har et overordnet ansvar for energiøkonomisering i Norge.

Besparelsen i 2000 er beregnet til 15 gigawatt-timer. Det tilsvarer rundt regnet energibruken i 600 eneboliger. Med en energipris på 40 øre kilowatt-timen vil det si en besparelse på om lag seks millioner kroner.

Kjell Sirevåg i Statoil Eiendomsdrift leder prosjektet. Han sier at resultatene er oppnådd gjennom opplæring av personell innen bygningsdrift, gjennom erfaringsoverføring og med å bevisstgjøre kontorbrukerne. Avklaring av "beste praksis" på ett sted har gitt besparelser ved overføring til de øvrige bygningene. Ved hjelp av felles rapporterings- og avlesningsprosedyrer kan energiforbruket ved de ulike kontorstedene sammenlignes.

"Energiøkonomisering gir gevinster på miljøsiden, bedriftsøkonomisk og ikke minst samfunnsøkonomisk. Med dagens høye elektrisitetspriser og store belastninger på nettet er dette et positivt bidrag," slår Sirevåg fast.