Skip to Content
no

Ny giv på Sleipner Vest

april 27, 2001, 12:00 CEST

Operatøren Statoil har sammen med partnerne valgt tekniske løsninger for den videre utviklingen av Sleipner Vest-feltet i Nordsjøen.

Feltet trenger økt kompresjonskapasitet fordi trykket i reservoaret synker. I stedet for å bygge egen kompressorplattform, skal de eksisterende installasjonene benyttes i den videre utbyggingen.

For å utnytte ressursene best mulig, er også produksjon fra den nordlige delen av feltet, Alfa Nord, og overgang til lavtrykksproduksjon inkludert i prosjektet. Lavtrykksproduksjon innebærer at trykket i alt utstyret reduseres slik at produserende brønner møter et lavere mottrykk. Behovet for økt kompresjonskapasitet og produksjon fra Alfa Nord ble skissert i den opprinnelige Plan for utbygging og drift (PUD).

Alfa Nord planlegges utbygd med en bunnramme og fire-fem brønner. Investeringene for å utvikle feltet anslås til mellom 2,6 og 3 milliarder kroner. Det blir om lag 3 milliarder kroner billigere enn å bygge kompressorplattform.

Ifølge prosjektleder Aoued Kaddour er den valgte løsningen best basert på helse, miljø og sikkerhet, tekniske og økonomiske vurderinger. Den gir dessuten stor miljøgevinst.

"Utslippene av karbondioksid blir mer enn halvert sammenlignet med installasjon av ny kompressorplattform," framholder Kaddour.

Søknad om endringer til den opprinnelige PUD med beskrivelse av de nye planene sendes til Olje- og energidepartementet i slutten av juni.

Sleipner Vest skal være klar for produksjon med lavere trykk høsten 2002, mens ny kompresjonskapasitet og Alfa Nord skal være i drift høsten 2004.