Åsgard B i gang igjen

april 27, 2001, 15:15 CEST

Gassproduksjonen på Åsgard B i Norskehavet starter opp igjen i løpet av i dag, 27. april, etter å ha blitt stengt ned som følge av en mindre brann tidligere på dagen.

Brannen viste seg å ha et begrenset omfang, og har ikke konsekvenser for den videre driften.

Generatoren i modulen der brannen oppstod vil ikke bli startet opp før den interne granskningsgruppen er ferdig med sitt arbeid.