Færre sveiser skiftes

april 28, 2001, 08:00 CEST

Omfattende testing viser at problemet med svake sveiser i rørforbindelsene på Åsgard-feltet i Norskehavet er mindre enn først antatt.

Testene viser at 24 sveiseforbindelser må repareres. I tillegg er 10 fortsatt under vurdering. Da problemet ble oppdaget i januar i år, ble det anslått at mer enn 70 skjøter måtte repareres. I hovedsak er det skjøter i rør som forbinder Smørbukk-strukturen med Åsgard B-plattformen som skal utbedres.

Operasjonssjef i Åsgard, Egil Gartland, sier at reduksjonen i arbeidsomfanget medfører lavere utbedringskostnader. Kontraktene som er inngått for reparasjonsarbeidene er fleksible og gir rom for endringer.

Utbedringsarbeidet starter opp i mai. For tiden arbeider partene med å endre gjennomføringsplanene. Arbeidet skal etter planen fullføres i løpet av sommeren.