Lovende oljefunn på Tampen

mai 1, 2001, 23:00 CEST

Oljedirektoratet kunne onsdag bekrefte at Hydro har gjort et "svært lovende" oljefunn i Tampen-området.

Med Hydro som operatør for utvinningstillatelse 089 ble boringen av undersøkelsesbrønn 34/7-31, og sideboring 34/7-31 A, utført på Borg Nord-prospektet om lag fire kilometer nordvest for Tordisfeltet i Tampen-området. Brønnen ble boret med boreinnretningen "Scarabeo 6" på et vanndyp på 207 meter og ned til et totalt vertikalt dyp på 2.650 meter.

Primærmålet for brønnen var en letemodell i Draupne-formasjonen av øvre jura alder. Brønnen påviste oljeførende sandsteiner med svært gode reservoaregenskaper i denne formasjonen. Funnet kan betraktes som en nordlig forlengelse av Borgfeltet, som i dag produseres mot Tordis undervannsanlegg med transport av oljen til Gullfaks C for videre behandling.

Det ble også gjennomført en sideboring fra den første brønnen for å avgrense funnet mot øst. Denne ble boret mot nordøst horisontalt og skrånende oppover gjennom reservoaret til en brønnlengde på 3.454 meter og med 140 graders borevinkel ved totalt dyp.

Brønnen ble permanent plugget den 25. april.

Oljedirektoratet vurderer det nye funnet som "svært lovende med hensyn til framtidig utnyttelse og økt lønnsomhet av eksisterende og planlagt infrastruktur i Snorre/Gullfaks-området."

- Funnet kan også medføre at andre, mindre funn gjort i området kan bli lønnsomme, heter det i direktoratets melding. Størrelsen på funnet er under utredning.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 089 er Hydro med 13,28 prosent, Statoil med 58,22 prosent (derav SDØE 51 prosent), Esso med 10,5 prosent, Idemitsu med 9,6 prosent, TotalFinaElf med 5,6 prosent og RWE-DEA med 2,8 prosent.