Aksjeopsjoner til Hydros konsernledelse

mai 3, 2001, 23:00 CEST

Oslo Børs ble fredag orientert om at generaldirektør Eivind Reiten og øvrige medlemmer av Hydros konsernledelse er tilbudt kjøpsopsjoner i selskapets aksje.

Foruten generaldirektør Eivind Reiten gjelder kjøpsopsjonene konserndirektørene Thorleif Enger, Tore Torvund, Leiv L. Nergaard og Jon-Harald Nilsen, som alle regnes som primærinnsidere.

Generaldirektøren er tilbudt 10.000 opsjoner, mens konserndirektørene er tilbudt 7.000 opsjoner hver.

Opsjonene kan bare utløses fullt ut hvis Hydros aksjonærer har hatt en avkastning på 20 prosent årlig i perioden fra april 2001 til april 2004, målt som summen av økt aksjekurs og utbytte.

Startkursen er satt til 379,63 kroner. Tilsvarende kan 50 og 20 prosent av opsjonene utløses dersom årlig gjennomsnittsavkastning har vært henholdsvis 15 og 12 prosent.

Innløsningskursen på opsjonene er 390,40 kroner. Innløsning vil kunne skje i perioden 30. april 2004 til 30. april 2006, går det fram av børsmeldingen.