SDØE-avtalen klar

mai 3, 2001, 17:20 CEST

Statoils kjøp av 15 prosent av Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i felt på norsk sokkel betyr at selskapets totale olje- og gassreserver øker med rundt 45 prosent.

Avtalen med Olje- og energidepartementet ble inngått i dag, 3. mai.

Statoil betaler 38,6 milliarder kroner for overføringen, som styrker selskapets posisjon på norsk sokkel betydelig. Mer enn 90 prosent av andelene ligger i utvinningslisenser i Statoils kjerneområder – den sørlige del av Nordsjøen, Tampen og Haltenbanken.

Selskapets egne gassreserver øker med 60 prosent, og Statoils posisjon som europeisk gasselskap styrkes. Posisjonen befestes ytterligere ved at selskapet også i framtiden skal selge statens gass.

Konsernsjef Olav Fjell er fornøyd med at denne milepælen er nådd: "Avtalen er svært viktig for den videre utviklingen på norsk sokkel. Staten og Statoil er kommet fram til en forretningsmessig basert avtale som markerer starten på en ny æra på norsk sokkel."

Transaksjonene gjøres gjeldende fra 1. januar 2001, og slår derfor umiddelbart ut i produksjonen. Foreløpige tall for første kvartal indikerer en produksjonsøkning på godt over 50 prosent.

Kjøpet omfatter andeler i 84 utvinningslisenser. Blant disse er viktige felt som Troll, Gullfaks, Visund, Sleipner Øst og Sleipner Vest i Nordsjøen og Åsgard i Norskehavet.

I tillegg endres eierforholdene i transportsystemer og terminaler. Dette medfører blant annet at Statoils andel i gassrørledningen Statpipe og i Mongstad-terminalen i Nordhordland reduseres.

Se også Olje-og energidepartementets nettsted.