Pris for flysikkerhet

mai 8, 2001, 10:30 CEST

Jan M. Taarland i Statoil er i dag , 8. mai, tildelt Solakonferansens sikkerhetspris for 2001.

Taarland er er spesialrådgiver for luftfartsoperasjoner i selskapet.

I begrunnelsen for tildelingen framholder styret at Taarland gjennom sitt virke i Statoil i mer enn 20 år har bidratt vesentlig til å bedre sikkerheten for helikoptertrafikken på sokkelen gjennom fagkunnskap, engasjement og evne til nytenkning.

Styreformann og prisutdeler er regiondirektør i Luftfartsverket Rogaland Tor Helge Strand. Han sier at Jan M. Taarland har vært initiativtager til en rekke prosjekt som har bidratt til å heve flysikkerheten på sokkelen til dagens nivå. Som eksempler nevner han radar på Gullfaks-feltet og kontrollert luftrom i Statfjord-området. Taarland har dessuten vært pådriver for risikostudier som Sintef har gjennomført på oppdrag fra oljeselskapene.

Solakonferansen er en årlig begivenhet som samler luftfartsfolk fra hele Skandinavia til Stavanger. Den arrangeres i år for 15. gang.