Zeepipe tilbake i drift

mai 9, 2001, 15:30 CEST

Den Statoil-opererte gassrørledningen Zeepipe er åpnet for transport etter en tre uker lang nedstengningsperiode.

Gasstransporten fra Nordsjøen til terminalen i Zeebrügge i Belgia kom i gang igjen i dag, 9. mai. I følge avdelingsleder i Transportnett, Alvin Hansen, kan gassalget fra terminalen gjenopptas i løpet av 10. mai.

Rørledningen måtte stenges 14. april på grunn av en mindre gasslekkasje i en ventil på en ubemannet stigerørsplattform tilknyttet Sleipner A-plattformen. Ventilen åpner og lukker for gasstrømmen fra Sleipner Øst-feltet inn i Zeepipe.

Ifølge Hansen tok reparasjonsarbeidet lenger tid enn ventet fordi det var vanskelig å få satt inn en isolasjonsplugg i rørledningen.

"Først når den var på plass, kunne arbeidet med å reparere ventilen begynne," sier Hansen.

I stengningsperioden har gasskundene fått tilbud om å kjøpe gass fra alternative landingspunkter i Tyskland og Frankrike.

Zeepipe, som ble satt i drift i 1993, og er en av fem rørledninger som transporterer naturgass fra norsk sokkel til kontinentet.