Skip to Content
no

Borer på Gudrun

mai 10, 2001, 14:00 CEST

Boreriggen West Alpha har startet boringen av en lete- og avgrensningsbrønn på Gudrun-feltet i Nordsjøen.

"Formålet er å påvise tilstrekkelige mengder olje, gass og kondensat til å utvikle Gudrun-funnet," sier letesjef i Troll/Sleipner-området Lars Jan Jaarvik.

Funnet er lokalisert i blokk 15/3, om lag 45 kilometer nord for Sleipner Øst-feltet.

Gudrun ble funnet ved to leteboringer i 1975 og -79, og det ble påvist olje, gass og kondensat. Reservoaret viste seg å være komplisert med høyt trykk og høy temperatur, og reservegrunnlaget ble ikke tilstrekkelig avklart.

Brønn 15/3-7 er et samarbeidsprosjekt mellom rettighetshaverne i produksjonslisensene 025 og 187. Statoil er operatør i PL 025, og er også operatør for boringen. BP er kommet inn som ny partner i PL 025, og selskapet er også operatør i PL 187.

Brønnen skal bores til en total dybde på 4800 meter. Sandsteinslag av midtre og øvre jura alder skal undersøkes. Operasjonene skal etter planen være fullført i begynnelsen av august.

Statoils andel i PL 025 er 46,8 prosent. BP har 25 prosent, TotalFinaElf har 18,2 og Hydro har 10 prosent.