Fikk forskerprisen

mai 10, 2001, 09:00 CEST

Professor Roy Helge Gabrielsen (53) er tildelt Statoils forskerpris for 2000 for å ha fremmet norsk petroleumsrelatert geoforskning internasjonalt i en årrekke.

Gabrielsen er ansatt ved Universitetet i Bergen, Geologisk institutt. Han har markert seg som en viktig bidragsyter til forståelsen av strukturgeologien i Nordsjøen og i Barentshavet.

"Strukturgeologi handler om forkastningsutvikling over tid, utvikling av sedimentære basseng og om hvordan forkastnings- og sprekkemønsteret påvirker dannelsen av reservoarer," forklarer sjefforsker Håkon Rueslåtten i Statoil .

Han sier om prisvinneren at han "for fagfolk i Statoil er en stor kilde å øse av". Gabrielsen har bidratt med sitt engasjement i samarbeidsprosjekter, blant annet innen bruk av satellittdata til kartlegging av strukturgeologiske trekk på sokkelen.

Prisvinneren har lagt ned en betydelig innsats i Norges forskningsråd og i norske og internasjonale geologiske foreninger. Han er også kjent som vitenskapelig forfatter og har blant annet gitt ut to bøker og 80 industrirapporter. Dessuten har han spilt en viktig rolle som veileder for geostudenter – han har dermed bidratt til utdannelsen av geologene som arbeider i oljeindustrien i dag.

Konsernsjef Olav Fjell overrakte prisen i går, 9. mai, på Statoils forskningssenter i Trondheim. Prisen, som er på 150.000 kroner, ble tildelt for 10. gang.