Troll fortsatt på strøm

mai 10, 2001, 08:00 CEST

Strøm fra land blir energikilden når kompressorkapasiteten på Troll-feltet om få år skal bedres for å motvirke trykkfall i reservoaret.

Nordsjøfeltet Troll står for rundt 35 prosent av gassleveransene fra norsk sokkel. Etterhvert som gassen produseres, synker trykket i reservoaret. Fra 2005 eller 2006 må kompressorkapasiteten økes for å motvirke trykkfallet. I første omgang er det planlagt to nye kompressorer, men det blir etterhvert nødvendig å doble til fire.

Operatøren Statoil har sammen partnerne vurdert to alternativer – elektrisk strøm fra land til Troll A-plattformen og kraftproduksjon basert på feltets egen gass. Elektrisitet fra land vurderes som den beste løsningen ut fra økonomiske og miljømessige forhold.

Løsningen er en videreføring av dagens driftsform. Troll A er den eneste plattformen på norsk sokkel som drives med elektrisk kraft. Fortsatt bruk av strøm anses som mest miljøvennlig, siden det er vanskelig å utnytte gassenergien effektivt på plattformen. Strømløsningen gir dessuten ingen utslipp av karbondikosid og nitrogenoksider fra plattformen.

I tillegg til kompressorene, krever løsningen at det legges nye kraftkabler fra land til Troll A. Mindre modifikasjoner i mottaksanlegget på Kollsnes i Hordaland må også til.

Samlede investeringer anslås til tre milliarder kroner.

Program for konsekvensutredningen er sendt på høring. Plan for utbygging og drift oversendes Olje- og energidepartementet mot slutten av året.