Revisjonsstans på Gullfaks C

mai 11, 2001, 14:00 CEST

Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen stenger ned produksjonen i dag, fredag 11. mai, for en 14 dagers revisjon.

Det skal gjennomføres 51.000 arbeidstimer i stansperioden, hvorav 25.000 er knyttet til prosjektet Gullfaks satellitter fase 2. Aktivitetene kommer til å engasjere 630 personer. Ved ordinær drift er mellom 150 og 200 personer i arbeid om bord. Flotellet Safe Britannia skal knyttes til plattformen med gangbro i perioden. Det skal huse 300 av arbeidsstokken.

Hovedoppgaven for satellittprosjektet er å koble to nye moduler for gassprosessering sammen med eksisterende utstyr på plattformen. Nytt utstyr skal også funksjonstestes og overleveres drift, opplyser revisjonsstanskoordinator Svein Kjøs.

Av oppgaver som har med driften å gjøre, nevner han korrigerende vedlikehold, inspeksjoner, vedlikehold av tanker og utskifting av korroderte rør.

Dette er den siste revisjonsstansen i en serie på fire for å ferdigstille Gullfaks satellitter fase 2.

Gullfaks C-plattformen produserer om lag 170.000 fat olje i døgnet. Drøyt halvparten av dette kommer fra det Hydro-opererte satellitt-feltet Tordis.