Et sterkere Statoil

mai 13, 2001, 23:00 CEST

Mandag 14. mai 2001, klokken 09.00
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan

Se også:
[Resultat for første kvartal 2001] [USGAAP 2000] [Presentasjonsserie] [PDF-versjon]

Statoils resultat i året første kvartal ble 15,4 milliarder kroner før finansposter, skatt og minoritetsinteresser og 4,3 milliarder etter skatt. Dette er henholdsvis 2 milliarder og 700 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig økte gasspriser og en positiv utvikling i forretningsområdet Foredling og markedsføring.

"Statoils førstekvartalsresultat er godt. Overtakelsen av andeler fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) har styrket selskapet. Dette danner et godt grunnlag for prosessen med å introdusere nye eiere til Statoil. Børsnoteringen av selskapet vil være viktig for videre utvikling av virksomheten," sier konsernsjef Olav Fjell.

"Høye gasspriser har gitt resultatforbedringer sammenlignet med første kvartal i fjor. Statoils arbeid med kostnadsreduksjoner har fortsatt positiv effekt, men de totale kostnadene på norsk sokkel øker fordi nye felt har kommet i produksjon. Vi har videreført vårt restruktureringsarbeid, og inngått avtale om salg av vår andel i Melaka-raffineriet i Malaysia. Statoil har også nylig inngått en intensjonsavtale om salg av virksomheten i Vietnam."

Selskapet har i forbindelse med den forestående børsintroduksjonen lagt om til amerikanske regnskapsprinsipper (USGAAP). Regnskapene er omarbeidet slik at tallene for tidligere perioder reflekterer kjøpet av andeler fra SDØE. Nye og sammenlignbare tall for hele 2000 og 1999 er tilgjengelig på det norske nettstedet til Statoil.

Statoil overtar 15 prosent av SDØE-porteføljen for 38,6 milliarder kroner. Transaksjonen vil få økonomisk virkning fra 1. januar 2001.Kvartalsregnskap Statoilkonsernet

1. kvartal 2001
1. kvartal 2000
Driftsinntekter
50 844
54 739

Resultat før finansposter, skatt og minoritetsinteresser
15 443
13 361
- Undersøkelse og produksjon Norge
10 489
10 764
- Internasjonal undersøkelse og produksjon
556
313
- Foredling og markedsføring
1 333
489
- Europeisk gass
3 284
1 981
- Annet
-219
-186


Periodens overskudd
4 328
3 613

Avkastning på sysselsatt kapital på årsbasis
19,2%
16,9%Se også:
[ Resultat for første kvartal 2001 ] [USGAAP 2000] [Presentasjonsserie] [PDF-versjon]

Kontaktperson:
Hans-Aasmund Frisak: tlf. 915 32 488

Publisert 14.05.2001
Copyright © Statoil.