Et sterkere Statoil

mai 14, 2001, 09:00 CEST

Statoils resultat i årets første kvartal ble 15,4 milliarder kroner før finansposter, skatt og minoritetsinteresser og 4,3 milliarder etter skatt. Dette er henholdsvis 2 milliarder og 700 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor.

Se pressemelding.