Fram Vest-kontrakt til Aker

mai 14, 2001, 23:00 CEST

Norsk Hydro har i dag som operatør for Fram Vest-utbyggingen, tildelt Aker Stord AS en kontrakt verdt 500 millioner kroner for modifikasjonsarbeider på Troll C for tilkobling av Fram Vest.

Kontrakten omfatter prosjektering, innkjøp og bygging av en modul på 800 tonn og arbeid på sokkelen med installasjon av modulen, i tillegg til nødvendige modifikasjoner av det nåværende prosessanlegget på Troll C.

Fram Vest ligger i produksjonstillatelse 090, om lag 20 kilometer nord for Troll C-plattformen i Nordsjøen, med vanndyp på rundt 360 meter. Fram Vest vil bli utbygd med to brønnrammer à fire brønner på havbunnen. Brønnrammene vil bli koblet til Troll C-plattformen med to strømningsrør (en dedikert gassinjeksjonsrørledning og en rørledning for produksjon) og en kontrollkabel.

Brønnstrømmen fra Fram Vest vil bli ført til en ny trefaseseparator på Troll C. Olje og gass vil bli ført via nye fiskale målestasjoner til det nåværende Troll C-anlegget for videre prosessering.

Plan for utbygging og drift av Fram Vest ble godkjent av myndighetene i mars 2001. Produksjonsstart er planlagt til oktober 2003, og platåproduksjonen vil være på mer enn 60.000 fat olje pr. dag. Samlede investeringer for utbyggingen er anslått til 4 milliarder kroner. Totale utvinnbare reserver i Fram Vest er anslått til 106 millioner fat olje og 8 milliarder kubikkmeter gass.

Rettighetshaverne i produksjonstillatelse 090 er Hydro (operatør) med 25%, ExxonMobil med 25%, Statoil med 20% og SDØE (Statens Direkte Økonomiske Engasjement) med 30%.