Skip to content

Statoil børsnoteres trolig 18. juni

mai 14, 2001, 10:10 CEST

På et presseseminar i Oslo, mandag 14. mai, kunngjorde Olje- og energidepartementet og Statoil at børsnoteringen av selskapet planlegges 18. juni.

Mandag 14. mai 2001, klokken 10.15

Not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan

Med forbehold om endringer kan privatpersoner bestille aksjer i perioden torsdag 31. mai til fredag 15. juni. Bestillingsperioden for institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt starter etter planen tirsdag 29. mai og avsluttes 15. juni, det vil si samtidig som for privatpersoner. Aksjehandelen planlegges å begynne 18. juni. Statoil har til hensikt å søke om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs og New York Stock Exchange.

Stortinget har åpnet for at det selges aksjer tilsvarende 15-25 prosent av Statoils verdi. Nye eiere skal komme inn ved at det utstedes nye aksjer i Statoil (emisjon) og ved salg av deler av statens aksjer (nedsalg).

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE)

I henhold til Stortingets beslutning om å restrukturere statens olje- og gassressurser på norsk sokkel, har staten nylig solgt 15 prosent av SDØE-porteføljen til Statoil for 38,6 milliarder kroner.

Transaksjonen vil få økonomisk virkning fra 1. januar 2001.

Statoils strategi og muligheter

Statoils strategiske mål er å utnytte vekstpotensialet på norsk sokkel og internasjonalt. Samtidig skal selskapet holde en streng kapitaldisiplin. Statoils konkurransekraft er basert på:

  • betydelige olje- og gassreserver
  • dokumentert erfaring som en effektiv driftsoperatør
  • høy kompetanse innen økt utvinning
  • effektiv forvaltning av olje- og gassporteføljen
  • en ledende posisjon som markedsfører og selger av norsk gass til et voksende europeisk marked gjennom et velutbygd og omfattende transportnett
  • evnen til å anvende teknologi som løser olje- og gassindustriens mest krevende utbyggingsoppgaver

Tilbud til privatpersoner

Privatpersoner som kjøper aksjer vil få rabatt for kjøp innenfor en bestemt ramme. Rabatten vil kunne komme i form av en redusert pris i forhold til det de institusjonelle investorene betaler, samt bonusaksjer dersom aksjene beholdes en viss periode. Innenfor de beløpsgrensene som vil gjelde, skal alle privatpersoner være garantert tildeling av aksjer i tilfelle overtegning.

Størrelsen på rabatten, antall aksjer som kreves for å få en bonusaksje og grensen for å motta rabatt og bonusaksjer vil bli bestemt før bestillingsperioden starter.

Statoilansatte i Norge får et eget tilbud om å delta i aksjebestillingen.

Markedsføringskampanjen

Børsnoteringen av Statoil blir støttet av en markedsføringskampanje i Norge. Kampanjen starter i morgen, tirsdag 15. mai. Formålet er å sikre at alle som ønsker å kjøpe aksjer i Statoil får tilstrekkelig informasjon om tilbudet. En informasjonsbrosjyre vil bli sendt til alle norske husstander. Prospekt og tegningsblankett blir tilgjengelig i bankfilialer, postkontor og verdipapirforetak når bestillingsperioden starter 31. mai.

I tillegg er det utviklet et eget nettsted kalt www.statoilaksjen.no. Her vil man finne ytterligere opplysninger om Statoil og aksjesalget. Nettstedet åpner tirsdag 15. mai. Fra 31. mai blir prospekt og bestillingsblankett tilgjengelig på www.statoilaksjen.no for dem som ønsker å bestille aksjer over Internett.

Kommentarer

Gunnar Gjerde, fungerende ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet, uttalte følgende:

”Gjennom børsnoteringen vil Statoils rolle som forretningsmessig aktør bli klarere. Dette vil kunne virke positivt inn på interne beslutningsprosesser og bidra til å gjøre selskapet mer effektivt. Et mer effektivt og lønnsomt Statoil vil bidra sterkere til verdiskapingen, og dermed sikre fellesskapets interesser på en bedre måte enn dagens eierstruktur.”

Statoils konsernsjef Olav Fjell uttalte følgende:

”Statoil har i dag en ledende posisjon på norsk sokkel, vi har en sterk posisjon i forhold til et raskt voksende europeisk gassmarked og vi har betydelige reserver i våre internasjonale kjerneområder. Kjøpet av SDØE-andeler har styrket våre muligheter for økt verdiskaping. Sammen med børsnoteringen gjør dette Statoil til et enda sterkere selskap. Børsnoteringen gir oss flere og nye eiere, tilgang til ressursene i det internasjonale kapitalmarkedet og dermed økt handlekraft. Jeg ser fram til å videreutvikle Statoil med nye aksjonærer i og utenfor Norge.”

Banksyndikatet

Statoilaksjen vil bli markedsført til så vel privatpersoner som institusjonelle investorer.

DnB Markets, Morgan Stanley og UBS Warburg Ltd. er hovedtilretteleggerne for delprivatiseringen og børsnotering av Statoil.

I tillegg til de tre hovedtilretteleggerne bistår følgende meglerforetak internasjonalt: Credit Suisse First Boston, Schroder Salomon Smith Barney, BNP Paribas, Dresdner Kleinwort Wasserstein og Orkla Enskilda Securities.

I Norge bistår følgende med salg til institusjoner: Carnegie, First Securities, Orkla Enskilda Securities og Pareto Securities i tillegg til hovedtilretteleggerne

Tilretteleggerne for salg til privatpersoner og mindre investorer er DnB Markets, Karl Johan Fonds, Nordea Securities, First Securities og Terra Fonds.

Kontaktpersoner:

Olje- og energidepartementet

Sissel Edvardsen, informasjonssjef

Tel. 22 24 61 09 / 901 97 382

Statoil

Wenche Skorge, assisterende informasjonsdirektør

Tel. 51 99 79 17 / 918 70 741

Om Statoil

Statoil ASA er et integrert olje- og gasselskap med hovedkontor i Stavanger. Selskapet har forretningsvirksomhet i 21 land med en organisasjon som teller cirka 16.400 ansatte (per 31. desember 2000).

Statoil er i dag en ledende aktør på norsk sokkel innenfor leting, utvinning av olje og gass og transport, og har utviklet seg til å bli et viktig gasselskap i Europa. Selskapet har raffineringskapasitet i Norge, Danmark og Nederland. I Skandinavia er Statoil en ledende markedsfører av bensin og andre oljeprodukter.

Statoil eier dessuten 50 prosent av petrokjemiselskapet Borealis og 80 prosent av shippingselskapet Navion.

I de siste ti årene har selskapet gradvis bygget opp sterke posisjoner i utvalgte land innenfor undersøkelse og produksjon av olje og gass.