Tar stilling i et fritt gassmarked

mai 15, 2001, 14:30 CEST

Åpne transportsystemer for gass, frie markeder og kundenes frie valg av energileverandør skaper omveltninger. Det er grunn til å vente skjerpet konkurranse.

Dette sa konsernsjef Olav Fjell på den ellevte europeiske gasskonferansen som arrangeres av Norsk petroleumsforening i Oslo i dag, 15. mai.

I foredraget Statoil posisjonerer seg for et liberalisert europeisk gassmarked skisserte Fjell opp dagens situasjon og utfordringer selskapet og industrien står overfor.

Han trakk fram at Statoil har nådd et produksjonsnivå på én million fat oljeekvivalenter per døgn. Gassandelen kommer til å øke framover, og selskapets internasjonale virksomhet får økende betydning. Etterspørselen etter gass fra internasjonale markeder kommer til å øke.

Ifølge konsernsjefen er Storbritannia ett av flere nye vekstområder for Statoil:

"Beregninger viser at etterspørselen vil øke. Samtidig er landets egen produksjon ventet å falle fra 2004/05. Vi har reserver nær markedet, og vi er etablert i markedet gjennom vårt heleide gassmarkedsføringsselskap Alliance Gas," sa han.