Skip to Content
no

Trollproduksjon mot nye høyder

mai 20, 2001, 23:00 CEST

Oljeproduksjonen fra Trollfeltet har nådd nye rekordhøyder. Etter toppnoteringer både 13. og 16. mai lyder rekorden nå på totalt 375.258 fat per døgn fra Troll B og Troll C.

Det var under testing av brønn J-21 som er knyttet til Troll B at den nye rekorden ble satt. Det høye produksjonsnivået skyldes også høy regularitet på begge Hydros plattformer på Troll. Dagen før nasjonaldagen produserte Troll B 192.640 fat og Troll C 182.618 fat.

Testingen av J-21 skjedde etter at brønnen har vært stengt ned siden januar i år på grunn av problemer med limstoff som løste seg opp fra grenkrysset i brønnen. Brønnen ble i forrige uke kjørt for fullt for å teste ut om man har fått bukt med problemene. Produksjonen fra Troll B ligger så langt over årets plan.

Troll C produserer nå like oppunder designkapasitet. Man har hatt høy regularitet den siste tiden og har økt produksjonen etter å ha ligget noe under plan tidligere i vår.

Trollfeltet er med dette det mestproduserende oljefeltet på norsk sokkel. Boreaktiviteten på feltet er også høyere enn noen gang. I tillegg til de tre boreriggene Polar Pioneer, West Vanguard og West Venture som borer produksjonsbrønner, holder Scarabeo 6 på å bore en undersøkelsesbrønn for å påvise nye oljereserver i området.