Renere bøyelastere

mai 21, 2001, 08:00 CEST

To bøyelastere som frakter olje for Statoil skal utrustes med anlegg som skal redusere utslippet av oljedamp (volatile organic compounds, VOC) til luft.

Bøyelasterne, Ugland-eide Juanita og Navion-opererte Knock An, frakter olje fra de Statoil-opererte feltene Statfjord og Gullfaks i Nordsjøen. Det er første gang det investeres i VOC-anlegg på skip i ordinær drift.

Oljedamp har negativ effekt på klimaet. Statoil har jobbet med å finne løsninger for å redusere damputslippene siden tidlig på 90-tallet. Sammen med en rekke andre selskaper har Statoil alt investert i pilotprosjekter på skipene Anna Knutsen (Knutsen OAS Shipping) og Navion Viking (Navion).

Ifølge prosjektleder Jan Terje Mathisen tar Statoil i bruk den beste tilgjengelige teknologien for slike gjenvinningsanlegg.

Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Kværner om levering av NMVOC-anlegg (non-methane volatile organic compounds). Anleggene gjør det mulig å gjenvinne lette hydrokarboner fra råolje (for eksempel etan, propanog butan) som slippes ut i luft i forbindelse med bøyelasting av olje og tilbakeføre dem til lasten.

Statoil vurderer lignende tiltak i tilknytning til andre egenopererte felt. Selskapet ser også på andre måter å kutte VOC-utslippene på.