Skal fjerne plattform

mai 22, 2001, 08:00 CEST

I disse dager starter arbeidet med å fjerne deler av stigerørsplattformen 2/4-S i Ekofisk-området i Nordsjøen.

Plattformen, som var en del av gassrørledningssystemet Statpipe fram til høsten 1998, er den første Statoil-opererte plattformen på norsk sokkel som fjernes.

Installasjonen er blitt rensket for olje- og gassrester og er klar til fjerning. Heerema Marine Contractors skal fjerne dekksmodulene og gangbrua som knytter 2/4-S til de andre Ekofisk-installasjonene. Heerema har sammen med ABB forberedt arbeidet siden sommeren 2000.

Løftefartøyet Thialf skal utføre oppdraget. Modulene skal fraktes til Lyngdal Recycling i Vest-Agder for gjenvinning. Plattformdekket skal gjøres om til en rekke nye produkter – blant annet spiker og løpebelegg til idrettsanlegg.

Thialf skal etter planen ankomme Lyngdal fra Ekofisk rundt 25. mai, opplyser prosjektleder Sverre Dunseth, som skal følge arbeidet i Lyngdal utover sommeren og høsten.

Understellet til 2/4-S-plattformen skal fjernes seinere, trolig samtidig med at Ekofisk-operatør Phillips fjerner andre installasjoner i det samme området.