Best på flydrivstoff

mai 23, 2001, 08:00 CEST

Flyselskapene har rangert Statoil som beste regionale markedsfører av flydrivstoff i 2000. 66 leverandører er vurdert. Også i 1999 kom Statoil best ut.

Statoil FLY ble med gode marginer verdens beste regionale markedsfører, heter det i det internasjonale konsulentselskapet Armbrust Aviation Groups rapport.

Generelt fikk regionale leverandører ros for bedre prispolitikk og kommunikasjonsevner enn internasjonale leverandører som Shell, BP og Mobil.

"At vi også ble nummer fire i totale poeng på verdensbasis av internasjonale og regionale leverandører, er imponerende når vi vet at Statoil FLY har under 0,5 prosent av verdens totalmarked," sier markedssjef Per Rasløv.

Statoil kom foran selskaper som Chevron, Texaco og TotalFinaElf.

I undersøkelsen konkluderes det med at større ikke alltid er bedre. Fusjoner har ført til forvirring og tallrike stabsendringer, hyppig fakturering og feil i regnskapet.

Flyselskapene mener blant annet at Statoil er det best informerte selskapet, har den beste staben og den beste organisasjonen. I tillegg vurderes selskapet til å være mest nyskapende, ha best teknisk ekspertise og den beste driftsavdelingen.