Hjelper flyktninger

mai 28, 2001, 23:00 CEST

I dag, 29. mai, har Statoil undertegnet en avtale med FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) om å gi finansiell støtte til internasjonale humanitære prosjekter.

I 2001 bidrar Statoil med én million kroner. Avtalen er i utgangspunktet ettårig, men kan bli forlenget.

Ifølge Geir Westgaard, direktør for landanalyse og samfunnsansvar i Statoil, er avtalen et ledd i selskapets støtte til Global Compact. Det er et partnerskap mellom FN, næringslivet og frivillige organisasjoner.

"Vi anser dette som nyttig fordi FNs høykommisær for flyktninger er en kunnskapsorganisasjon som gir oss mulighet til å lære mer om humanitære utfordringer i konfliktområder," sier Westgaard, som mener at avtalen kan virke holdningsskapende og bevisstgjørende internt i selskapet.

Samarbeidsavtalen ble signert av Westgaard og Gary Troeller i Stockholm. Troeller er leder for UNHCRs regionkontor for Baltikum og Norden. Tidligere i år har Statoil inngått lignende avtaler med Flyktningerådet og Røde Kors.

Men ringvirkningene av investeringene er Statoils viktigste bidrag til landene selskapet har virksomhet i. Eksempler på dette er ifølge Westgaard sysselsetting, kjøp av varer og tjenester, overføring av teknologi og kompetanse samt skatteinntekter.