Oljefunn i Svale

mai 29, 2001, 14:30 CEST

Statoil har påvist olje i en avgrensningsbrønn i Svale-strukturen i Norskehavet. Funnet bekrefter tidligere reserveanslag og kan styrke grunnlaget for utbygging.

Prosjektleder for Svale, Kjell Sirnes, sier at hensikten med brønnen var å finne ut mer om reservoarets utstrekning og strømningsegenskaper. Det ble påvist olje i sandsteinslag av jura alder.

"Vi har tatt kjerneprøver og gjennomført omfattende logging i brønnen. Resultatene, som foreligger om en måneds tid, vil danne grunnlag for ny vurdering av reservene i strukturen," sier han.

Svale-strukturen ble påvist i mai 2000. Planen er å bygge ut Svale som satellitt knyttet til produksjonsskipet på Norne-feltet.

Brønn 6608/10-7 ble boret fra riggen Borgland Dolphin. Norne-feltet og Svale-strukturen ligger i utvinningstillatelse 128, om lag 175 kilometer utenfor kysten av Helgeland.

Se Oljedirektoratets pressemelding.