Informerer om statoilaksjen

mai 31, 2001, 14:00 CEST

Første informasjonsmøte i forbindelse med delprivatiseringen og børsnoteringen av Statoil arrangeres i Stavanger tirsdag 5. juni.

Møtet, som avvikles på Clarion Hotel (Ny Olavskleiv 8) klokken 18, er åpent for alle. Det er gratis adgang.

Prospekt og bestillingsblankett vil være tilgjengelig på møtet. Innlederne blir Audun Bø (DnB Markets), Erling Øverland (Statoil), Glen Rødland (First Securities) og John Peter Tollefsen (AksjeNorge).

Tilretteleggerne for det offentlige aksjesalget i Norge er arrangører. Disse er DnB Markets, Karl Johan Fonds, Nordea Securities, First Securities og Terra Fonds.

Tilretteleggerne og deres tilknyttede banker kommer til å holde informasjonsmøter over hele Norge i tiden framover.

I dag, 31. mai, startet bestillingsperioden for kjøp av aksjer Statoil. Privatinvestorer kan bestille fram til fredag 15. juni på www.statoilaksjen.no.