På lag med fagbevegelsen

juni 1, 2001, 08:00 CEST

Statoil flagger samarbeidsavtalen med arbeidstakerorganisasjonen ICEM overfor FN.

Konsernsjef Olav Fjell har valgt å framholde avtalen som et eksempel på hvordan Statoil etterlever sine forpliktelser i henhold til FNs Global Compact.

Global Compact er samarbeidet mellom FN, næringslivet og frivillige organisasjoner på områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Alle selskaper som støtter Global Compact er bedt om å melde inn eksempler på hvordan de tar samfunnsansvar i praksis.

Samspillet med International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers' Union (ICEM) er et eksempel på hvordan Statoil fremmer arbeidstakerrettigheter ved å samarbeide med en internasjonal fagorganisasjon. Det sier Geir Westgaard, som er direktør for landanalyse og samfunnsansvar i selskapet.

Avtalen fungerer som en kanal for utveksling av informasjon om arbeidslivsrelaterte spørsmål. Den er også et verktøy i selskapets forbedringsarbeid på dette området både i Norge og internasjonalt, ifølge Westgaard.

ICEM-avtalen er den første i sitt slag mellom en internasjonal arbeidstakersammenslutning og et enkeltselskap. Den ble inngått i 1998 og forlenget med to år i mars. Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund (Nopef) er også part i samarbeidet ettersom forbundet har virket som bindeledd mellom ICEM og Statoil.