Ruhrgas overtar Hydro-andeler i Gasnor og Naturgass Vest

juni 6, 2001, 23:00 CEST

Hydro har inngått avtale om å selge 15 prosent av aksjene i Gasnor ASA og 14 prosent av aksjene i Naturgass Vest AS til Ruhrgas.

Etter nedsalget vil Hydro ha 23 prosent av aksjene i Gasnor og 21,1 prosent i Naturgass Vest.

Ved overtakelsen av Saga Petroleum fikk Hydro en sterk posisjon i de to norske distribusjons- og markedsføringselskapene for gass. Salget av aksjene til Ruhrgas bringer Hydro tilbake til en mer balansert eierposisjon sammenliknet med øvrige aksjonærer.

I fjor oppnådde Gasnor et salg på om lag 40 millioner kubikkmeter gass, mens Naturgass Vest for sin del hadde et salg på 0,4 millioner kubikkmeter gass i sitt første driftsår. Netto driftsinntekter for selskapene var henholdsvis 31 og 4 millioner kroner.

Bruken av naturgass er forventet å øke i Norge de nærmeste årene. Det er viktig å få et selskap med Ruhrgas' kompetanse inn på eiersiden for å utvikle Gasnor og Naturgass Vest videre, heter det i en pressemelding fra Hydro.

Avtalen tar forbehold om styregodkjenning i Ruhrgas.