Mikkel-kontrakter tildelt

juni 7, 2001, 16:00 CEST

Statoil har på vegne av partnerne i Mikkel-feltet i Norskehavet tildelt kontrakter for klargjøring av feltet.

FMC Kongsberg Subsea skal prosjektere og fabrikkere undervanns produksjonssystemer som havbunnsinstallasjoner og brønnhoder. Kontraktsverdien er i underkant av 400 millioner kroner.

Reinertsen Engineering skal prosjektere undervannssystemer som rørledninger og styringskabler. Kontraktsverdien er 6 millioner kroner.

Kværner Oil & Gas skal prosjektere modifikasjoner på Åsgard B-plattformen, hvor brønnstrømmen fra Mikkel skal tas inn. Kontrakten er verdt om lag 30 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn opsjoner for merarbeid til en verdi av 50 millioner kroner.

Etter planen skal gass- og kondensatfeltet Mikkel begynne å produsere i 2003. Feltet har fått tildelt leveringsansvar for gass, men Plan for utbygging og drift (PUD) er under utarbeidelse i partnerskapet. Siden kontraktene inngås før myndighetene har godkjent PUD, er det lagt inn nødvendige kanselleringsklausuler, opplyser prosjektleder Jan Vesterkjær.