Åpnet Åsgard-feltet

juni 7, 2001, 14:00 CEST

Olje- og energiminister Olav Akselsen foretok den offisielle åpningen av Åsgard-feltet på Haltenbanken i dag, 7. juni.

"Utbyggingen av Åsgard representerer åpningen av Norskehavet som ny gassprovins," sa Akselsen i sin tale på Åsgard B-plattformen.

Åpningshøytideligheten markerer avslutningen på den mest kompliserte undervannsutbyggingen som er gjennomført i den internasjonale olje- og gassindustrien.

Konsernsjef Olav Fjell sier at leveranser fra Åsgard kommer til å bidra til den daglige energiforsyningen i Europa i mange år framover, de vil dessuten styrke Norges stilling som en av Europas ledende gassleverandører.

"Åsgard kommer også til å bli et viktig senter for behandling av olje og gass fra andre felt i dette havområdet," sier Fjell.

Utbyggingen består av:

* Åsgard-feltet: en omfattende utbygging med brønner og rørledninger, oljeproduksjonsskipet Åsgard A, gassplattformen Åsgard B samt lagerskipet Åsgard C.

* 707 kilometer lange Åsgard transport, som knytter gassproduserende felt i Norskehavet til Kårstø i Rogaland og forbruksmarkedene i Europa

* Gassbehandlingsanlegg på Kårstø

* Europipe II, en 650 kilometer lang rørledning fra Kårstø til eksisterende landanlegg nær Dornum i Tyskland.

Utbyggingen kostet 65,7 milliarder kroner. Til tross for en stor kostnadsøkning kommer Åsgard-prosjektet til å gi god inntjening.

Oljeproduksjonen startet 19. mai 1999, mens gassproduksjonen begynte 1. oktober 2000. Kondensatet er blitt lagret på Åsgard C siden 25. mai 2000.

Se også pressemelding.