Skip to Content
no

Svovelfjerning på Mongstad

juni 8, 2001, 08:00 CEST

Statoil-styret har vedtatt at det skal bygges et nytt svovelfjerningsanlegg ved raffineriet på Mongstad i Nordhordland.

Anlegget skal fjerne svovel i krakker-nafta som brukes til å lage bensin. Dette er nødvendig for å kunne møte framtidige EU-krav til bensinkvalitet. EU-landene har egne regler for kvaliteter til svovelinnhold, og ny bensinkvalitet skal gjøre det mulig for bilprodusentene å benytte ny og mer effektiv teknologi for rensing av bileksos.

For miljøet betyr det bedre luftkvalitet i framtiden.

Ifølge direktør Nils-Bjørn Jordal ved Mongstad-raffineriet er styrevedtaket viktig for utviklingen av raffineriet.

"Beslutningen gir oss grunnlag for å konkurrere blant de beste drivstoffleverandører på framtidens europeiske marked," sier han.

Etter planen skal byggingen av det nye anlegget ta til høsten 2001.