Mottatt bestillinger på over 17,5 prosent av aksjene

juni 8, 2001, 14:20 CEST

Registrerte bestillinger av aksjer i Statoil overstiger nå 17,5 prosent av selskapets aksjekapital, som er midtpunktet av det samlede antall aksjer (15-20 prosent) som tilbys i transaksjonen.

Kun bestillinger med pris over 66 kroner per aksje er registrert.

I forbindelse med børsnoteringen av Statoil, tilbys det aksjer tilsvarende mellom 15 og 20 prosent av selskapets aksjekapital etter børsnoteringen. Dersom overtildelingsopsjonen utøves, kan inntil 23 prosent av selskapets aksjekapital bli solgt.

Det endelige antall aksjer som vil bli solgt, besluttes etter at bestillingsperioden er utløpt 15. juni.

Se pressemelding.